LOK-stöd

LOK STÖD – anvisningar och regler

• Alla mellan 7 och 20 år är berättigade till stödet
• Minst 3 deltagare plus ledare vid varje aktivitetstillfälle
• En ledare kan vara från 13 år och uppåt och räknas in som deltagare om åldern är högst 20 år.
• Endast en aktivitet per dag och deltagare får räknas.
• Aktiviteten måste vara minst 60 minuter.

För den som fyller i blanketten ska följande uppgifter vara i fyllda:

• Namn och födelsedatum
• Aktivitet – tid, plats, dag och månad
• Summering av deltagartillfällen uppdelade i åldersgrupp och kön
• Ledarens namn och födelsedatum
• Ledaren underskrift
• Vårens aktiviteter måste redovisas till LOK stödsansvarig senast 15 juli, höstens 10 januari.

>>Blankett för utskrift

>>Exempel på korrekt ifylld blankett

Har ni frågor är ni välkomna att ringa eller maila Annika Johansson (Alize & Cayenne), som är ansvarig för LOK-stöd från och med 2012.