Funktionär

För närvarande är det tävlingskommittén som ansvarar för planeringen av funktionärsverksamheten i samband med tävlingar på Torns.

Kryss avverkar man på våra ”riktiga” tävlingar, dvs inte på klubbtävlingar. Vi räknar med att det är vuxna som utför uppgiften om det inte specifikt anges att det är tänkt för barn.

 

Funktionärskryssen kan bokas så snart tävlingsterminen är klar, vilket brukar vara strax innan terminen startar. Från och med hösten 2013 bokas funktionärskryssen via Google docs. Har du ingen inloggning så kontakta Susanne Tegler. Passa på att nyttja din möjlighet att boka funktionärspass så snabbt som möjligt, så att det passar dig. Du kommer annars att planeras in av funktionärsansvarige och blir då själv ansvarig för eventuellt byte eller skaffande av ersättare.

Ni som gett Torns er mailadress kommer även att få mail när det är dags.
Övriga är skyldiga att hålla sig uppdaterade via hemsidan på egen hand.

Tänk på att perioden är HT13-VT14 och att du på våren ska ha avverkat alla dina kryss.
Varje höst startar en ny period, samma som kontraktsperioden för alla boxinnehavare alltså.
Ridhuskortens kryss vill vi ha avverkade under perioden kortet gäller.

 

Klubbtävlingar, TRU-tävlingar och Pay & ride genomförs vanligtvis helt och hållet med hjälp av de tävlande själv och/eller frivilliga krafter. Detta kan variera efter behov.

 

Nedanstående beskrivningar av de olika funktionärsuppgifterna är under uppbyggnad, frågor om dessa eller tips till funktioner som ännu ej är beskrivna kan ställas till Webmaster.

>> Att vara ringmaster
>> Att vara parkeringsvakt
>> Att vara domarsekreterare Hoppning
>> Att vara domarsekreterare Dressyr
>> Att vara datorsekreterare Dressyr

>>Allmän info om att vara funktionär på Torns!

På tävlingsdagen ska du anmäla dig i sekretariatet och/eller på din plats så att tävlingsledaren och dina kollegor vet att du är på plats. Detta också för att du ska få ditt kryss!!
Byten måste man ordna med själv, eller skicka någon annan i sitt ställe, tänk på att en ersättare ska kunna utföra de uppgifter som du själv förväntades att göra.

Viktigt att alla byten meddelas till tävlingsledningen så att krysset tillfaller rätt person!

Du kommer väl ihåg… Den som blivit tilldelad funktionärsuppgift är ansvarig för att ev. ersättare infinner sig!

.