Axelgård

På Axelgård finns 15 boxar där föreningen i första hand erbjuder plats för de som väljer att skaffa stor häst efter ponnyåldern. Här ansvarar boxinnehavarna själva för fodringar, in- och utsläpp och annan skötsel.
Inköp av halm och foder sker gemensamt, och debiteras separat internt.

I boxhyran ingår tillgång till hela Torns anläggning, dvs ridhus och utebanor. I gengäld är boxinnehavarna gemensamt ansvariga tillsammans med övriga boxinnehavare för underhållet av anläggningen, samt har funktionärsplikt vid tävlingar.

Axelgårdskommittén svarar under föreningens styrelse för verksamheten i stallet och tar hand om praktiska frågor, träffar sökande och lämnar förslag beträffande nya hyresgäster till styrelsen.

Av hänsyn till de boende i närområdet är stallet och hagarna stängda under juli och augusti. Det finns ett begränsat antal sommarplatser med bete och box uppe på anläggningen man kan söka.

Här finner du kontaktuppgifter till >>Axelgårdskommittén

Observera att vi nyligen bytt mailadress, och har du inte hört från oss prova igen via formuläret ovan eller adressen som är angiven i själva ansökningsdokumentet här nedan!

>>Ansökan om boxplats
>>Regler för tilldelning av stallplats på Axelgård (2016)
>>Kontraktsvillkor för boxplats på Axelgård (uppdaterat maj 2017)