Stallplats

Torns Ryttarförening har 43 boxplatser för uthyrning i egna stallbyggnader med tillgång till alla de ridhus och utebanor som finns på vår anläggning i Vallkärra utanför Lund.

SOMMARSTALLPLATS 2018: ANMÄL HÄR –>

Ponnystallet – ca 20 boxar till ridskoleponnyer
Ponnystallet – ca 8 boxar till privata ponnyer som inte går i ridskola
Axelgård – 15 boxar främst till stora hästar.

I Ponnystallet ingår strö och visst foder, samt morgon- och lunchfodring och in- och utsläpp vardagar.
På Axelgård är det de uppstallade själva som sköter detta. Foder köps in gemensamt och debiteras separat.

Till var och en av dessa platser går det bra att ställa sig i kö:

För anmälan till Ponnystallet (med eller utan ridskola) skickar du in en ansökan till >>Stallplatsansökan!
Eller är det Axelgård som är av intresse – se vidare under >>Axelgård

Torns är en ideell ryttarförening, vilket innebär att det är medlemmarna, främst de uppstallade, som driver och underhåller verksamheten. Anläggningen som erbjuder många ridmöjligheter behöver kontinuerligt underhåll, dessutom tillkommer olika uppgifter i samband med tävlingar och andra inkomstbringande aktiviteter.
Det är tack vare de ideella krafterna vi klarar att hålla kostnaderna nere på den nivå vi har idag.

Ponnyer med ryttare under 18 år erbjuds uppstallning i Ponnystallet, och när man blivit äldre och skaffat stor häst erbjuds man plats på Axelgård som ligger ca 300 m från Rönnströmska gården.

Den erfarenhet som de äldre ryttarna och deras familjer skaffat sig genom ponnyåren, kommer härmed klubben tillgodo.