Plan mån 1 HT -18

Instruktör: Rebecka Zaar

Gruppen kommer att träna på att svänga, sätta igång och göra halt. De kommer att lära sig de enklaste ridvägarna och träna på att rida lätt i trav. De ska också träna på att rykta, sadla och tränsa hästarna. Målet för terminen är att alla nybörjarna ska kunna rida själva i skritt och trav!