Lektionsplaneringar

Här finns samlat de lektionsplaneringar instruktörerna lagt ut för VT 2018.

Måndag 4 – Hannas grupp

Måndag 5 – Hannas grupp

Måndag 6 – Hannas grupp

Onsdag 1, 2 och 3 – Rebeckas grupper

Onsdag 4 – Hannas grupp

Onsdag 5 – Hannas grupp

Onsdag 6 – Hannas grupp