Lektionsplaneringar

Här finns samlat de lektionsplaneringar instruktörerna lagt ut för HT 2018.

Ons 1   Ons 2   Ons 3 

Rebecka Zaars grupper:

Mån 1    Mån 2   Mån 3

Hanna Ericssons grupper:

Mån 4   Mån 5   Mån 6

Ons 4   Ons 5   Ons 6 

Anna Vesterbergs grupper:

Mån 7,8 och 9

Fre 1   Fre 2   Fre 3