Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordinarie:
Niclas Carlnén, ordförande
Camilla Hägglund, vice ordf
Annika Jonsson, kassör
Zara Hielscher, sekreterare
Samantha Dahlström
Carl Sjöstedt
Eva Stigbrant Larsson

Ida Sjöstedt (TRU)

Suppleanter:
Therese Eklund
Helena Jacobsson Lidgren
Carolina Åberg

Revisorer:
Ordinarie: Amie Kjellström och Gunnar Björkdal
Suppleant: Camilla Hägglund och Stefan Fregne

Valberedningen:
Annika Widmark Sjöstedt, sammankallande
Anna Nilsson
Mats Hansson
Gunilla Thylander, suppleant

Styrelsen håller möte den andra måndagen i varje månad.

Protokoll från dessa möten läggs upp under Medlemsdokument som du finner under rubriken Föreningen.
Dessa är tillgängliga för medlemmar, lösenord krävs.