Anläggningskommitté

I Anläggningskommittén idag finner vi:

Mats Hansson, sammankallande
Ulrika Larsson
Linnea Jonsson
Holger Andersson
Malin Ingemarsdotter

Dessa personer är på intet sätt de man ringer när något är trasigt för att få de fixat!
Om man däremot upptäcker en brist som är större än vad som anses som dagligt fix rapporteras detta med fördel till någon av ovanstående för vidare prioritering.

Stora delar av anläggningen är äldre, och behöver inom snar framtid ett antal större renoveringar. Delar byggda i mer modern tid behöver även de kontinuerligt underhåll, och anläggningskommittén står för den samlade kunskapen om byggnaderna, samt har koll på vad som är mest akut och bör prioriteras under t ex arbetsdagar.
Själva arbetets utförande med underhåll står de samlade ideella krafterna i föreningen för.