Föreningen

Har du frågor till föreningen går det bra att ställa dessa här:

 

Våra kommittéer:

Tävlingskommitté
Utbildningskommitté
Anläggningskommitté
Axelgårdskommitté
Stallkommitté
Hagkommitté
Sponsorkommitté

TRUs ordförande
Valberedningen
Ekonomifrågor
LOK-stöd
Medlemsadmin