Hitta hit

Torns Ryttarförening
Rönnströms väg 17
SE-226 50 Lund

Karta/satellitbild i större upplösning finns på vår egen sida för GPS till ryttarföreningarEniro, Google maps eller hitta.se.

Länka denna sida till mobilen:

Koordinater för GPS:

WGS84 grad/min:N 55° 44.3892′,  E 13° 11.1354′
WGS84 grad/min/sek: N 55° 44′  23.35”,  E 13° 11′  8.12”
WGS84 – decimal: 55.73982, 13.18559
RT90: 6182073.575,   1335475.161
SWEREF99 TM: 6178613.787,   386087.128

Använd helst något av ovanstående koordinatpar, om du kör på GPS. En del GPS:er visar nämligen fel de sista 800 metrarna om man bara knappar in Rönnströms väg eller använder koordinaterna på hitta.se.  Efter Vallkärrabäcken visar de sväng vänster in på  Rönnströms väg, som är en liten, dåligt underhållen grusväg. Istället ska man hålla höger och följa den asfalterade Västratornsvägen. 

1. Från E22 – Malmö-Kalmar
Kör av vid trafikplats Lund N (avfart 22) och vidare in på väg 16 (Norra ringen) mot Bjärred. Ca två km därefter, vid det tredje trafikljuset, ta höger mot Vallkärra och N Nöbbelöv (Kävlingevägen, väg 923)   Efter ytterligare två km – du är nu på väg ned i svackan strax före Vallkärra kyrka – är det skyltat ”Ridtävling” åt höger på Västratornsvägen. Följ den vägen ca 750 m till anläggningen

Oftast skyltat ”Parkering A” för bilar, ”Parkering B” för hästtransport.

2. Från E6/E20 – København/Malmö-Helsingborg
Kör av motorvägen mot Lund (avfart 21) in på väg 16 (Fjelievägen) fram till en stor rondell, där du har två köpcentra på var sida av vägen (Nova till höger). Lämna rondellen på fjärde avfarten, mot E22/Kalmar och väg 16/Dalby (Norra ringen). Vid det andra trafikljuset, sväng vänster mot Vallkärra och N Nöbbelöv (Kävlingevägen, väg 923). Efter ytterligare två km – du är nu på väg ned i svackan strax före Vallkärra kyrka – är det skyltat ”Ridtävling” åt höger på Västratornsvägen. Följ den vägen ca 750 m till anläggningen.

3. Väg 108 från Kävlinge mot Lund
Efter Kävlinge, kör ca tre km. Ta vänster mot Vallkärra (Vallkärra 4 km på skylten (Östra Lackalängavägen, väg 923)) och kör så småningom igenom Vallkärra by (OBS, tre lägre farthinder i byn). Strax efter det sista farthindret, sväng vänster in på Västratornsvägen, vid skylt ”Ridtävling”. Följ Västratornsvägen ca 750 m till anläggningen.


 

 

4. Vägen Örtofta/Håstad – Lund (väg 936)
Västratornsvägen är avstängd från öster före järnvägen. Du måste därför svänga av mot Vallkärra (Vallkärra 2 km på skylten) och köra Vallkärravägen genom Vallkärra by till (gamla) vägen Lund-Kävlinge (Kävlingevägen, väg 923) och i T-korset vid Vallkärra skola svänga vänster mot Lund. Efter ca 350 m sväng vänster in på första avtagsvägen, som är Västratornsvägen, vid skylt ”Ridtävling”. Följ Västratornsvägen ca 750 m till anläggningen.