Styrelsen 2018

Ordinarie:
Patrik Dahlberg, ordförande
Camilla Hägglund, vice ordförande
Annika Jonsson, kassör
Ann-Marie Rauer, sekreterare/kommunikationsansvarig
Eva Stigbrant Larsson, ledamot/personalansvarig
Therese Eklund, ledamot/personalansvarig
Samantha Dahlström, ledamot

Suppleanter:
Ingela Eriksson
Helena Jacobsson
Sofia Book

Revisorer:
Ordinarie: Jennie Kardell och Elisabeth Lång Rune
Suppleanter: Britt Nilsson och Gunilla Thylander

Valberedningen:
Annika Widmark Sjöstedt
Elisabeth Lång Rune
Linnea Jonsson

Om du vill hitta kontaktuppgifter, gå till vår >>kontaktsida

styrelsen