Styrelsen

Vår styrelse 2017:

Ordinarie:
Niclas Carlnén, ordförande
Camilla Hägglund, vice ordf
Annika Jonsson, kassör
Zara Hielscher, sekreterare
Eva Stigbrant Larsson
Samantha Dahlström
Carl Sjöstedt

Suppleanter:
Ulrika Kjellström
Carolina Åberg
Ellen Belcher (TRU)

Revisorer:
Ordinarie: Amie Kjellström och Gunnar Björkdal
Suppleanter: Camilla Hägglund och Stefan Fregne

Valberedning:
Annika Widmark Sjöstedt, sammankallande
Anna Nilsson
Mats Hansson
Gunilla Thylander, suppleant

Om du vill hitta kontaktuppgifter, gå till vår >>kontaktsida