2007-2010

2007
Eva Holbeck valdes till ordförande och Caroline Ekholm vikarierar för Eva Vedenbrant som ridskolechef. Voltigen väcktes till liv under hösten under ledning av Lena Hellström och Caroline Nilsson. Mellanridhuset får nytt underlag och parkeringen söder om Rönnströmska byggs ut. Trots skyfall och översvämning lyckades vi med stor möda genomföra årets fälttävlan. Läktaren vid utebanan får vi till låns av kommunen. Under året köptes nya högprestandafotoceller med radiosändare in för tidtagning i hoppning och därmed förfogar vi nu över tre linjer för elektronisk tidtagning.

2008
Gunnar Björkdal valdes till ordförande. Hanna Ericsson tillträder som ridskolechef och Maria Henrikson anställs i stallet. Vår hemsida får fina presentationer av alla ridskolans ponnyer genom Stina Qvarnström och hennes fantastiska fotografier. Golvet på loftet i Ponnystallet byts ut, i Mellan påbörjas bytet av södra fasaden där även beslut om fönster söderut är beslutat. Terrängbanan utökas med en kulle. Ponnystallet har hög omsättning av hyresgäster.

2009
Gunnar Björkdal blir omvald till ordförande. Uteboxarna vid gödselhögen skrotas. På Axelgård har taket lagts om, och Ponnystallets västra tak är utbytt. Bevattningsanläggning till Mellan köps in, dock kommer installationen att vänta då rötskador på ridhuset upptäcktes vilka måste åtgärdas först. Bokningsschemat i Ponnystallet producerat av Susanne Tegler introduceras. Ett år tyngt av vakanser både i boxar, fodervärdar och ridskoleplatser, samtidigt som vi tvingats köpa in egna ponnyer för att hålla ridskolan rullande.

2010
Gunnar Björkdal blir omvald ytterligare ett år på ordförandeposten. Hanna Ericsson mammaledig och Cecilia Pernes vikarierade i slutet av året. HästAlliansen i Lunds Kommun (HALK) bildades. Ett allt mindre underlag för ponnytävlingar har resulterat i inställd tävling pga för få anmälda, en annan ställdes in pga oövervinnliga snömassor efter att kostsamma förberedelser redan gjorts. Dagridläger under tre sommarveckor testades med gott resultat, kommer säkert en repris 2011! Fortsatt bekymmer med tomma boxar. Anläggningens underhållsbehov fortsätter att växa. I en av de stora sommarhagarna har regn-/vindskydd byggts för att vi ska kunna ha våra egna hästar hemma under sommarmånaderna. Hemsidan får en rejäl ansiktslyftning under hösten. Uppskattad Hoppclinic med Peter Eriksson.