1999-2006

1999
Björn Stigwall valdes till ny ordförande. Efter ansökan har ett bidrag på 150 tkr erhållits från Sparbanken Finn för omläggning av stalltak. Jannes Bygg i Stångby har lagt om halva stalltaket efter det att medlemmarna själva ombesörjt rivningen av det gamla taket. Åter fälttävlan och DM i Björnstorp. Bronsmedaljer i SM bärgades av Sofi e Nilsson i galopp för C-ponny och av Theres Lindstrand i dressyr både utom- och inomhus för B-ponny.

2000
Underhållsarbete av anläggningen i form av bl a dräneringsarbeten vid mellanridhuset har utförts. Beslut att försälja 4 500 m2 mark i sydvästra hörnet mot Vallkärra när en detaljplan är upprättad. Uppgradering av ridskole verksamheten genom utbildade ridinstruktörer och förlängda ridpass, 40 min/lektion. Ett en veckas fälttävlansläger har genomförts under sommaren. DM i ponnyfälttävlan samt storhästtävling anordnades i Björnstorp för sista gången. Ponnylaget i dressyr vann lagguld i DM. Maria Helmersson deltog i SM dressyr.

2001
Klas Nilsson valdes till ny ordförande. Två föreningsmöten har anordnats. Hemsidan har utvidgats med intern information för endast medlemmar. Datornätverk har installerats inom anläggningen och anslutits till Internet. Ny traktor och vält har anskaffats. Fälttävlansläger genomfördes under sommaren Byggande av terrängbana på anläggningen har påbörjats. Ponnylaget vann åter guld i DM. Maria Helmersson vann brons i ponnydressyr och silver i junior SM. Theres Lindstrand uttagen till ponnylandslaget i dressyr.

2002
Amie Kjellström valdes till ny ordförande. Kommunen har skänkt arrangemangsbidrag om 8 000 kr inför debut av fälttävlan på hemmaplan. Ingrid Wilhelmsson pensioneras i december efter 36 års tjänst.TRU har fått skylten ”Rökfri anläggning” samt vunnit Hästkunskap CUP. Fortsatta framgångar i ponnydressyr genom Maria Helmerssons SM guld och Theres Lindstrands SM-silver. Båda ingick i landslaget vid NM i Norge och Theres även vid EM i Tyskland. Även på hästsidan har det varit framgångar genom guld i lag DM LA dressyr, Paula Kjellström deltog i lantliga fälttävlans EM i England och Bente Reichelt i Norges landslag i fälttävlan.

2003
Till ny ordförande valdes Gunnar Björkdal. Projektering av en ny uteridbana har påbörjats. Nytt tävlingsdataprogram Equipe har inhandlats och ytterligare uppgradering av nätverket har skett. Medlemstidningen Tornbladet har nu helt ersatts av hemsidan. 5 st uteboxar har inköpts bl a för användning vid tävlingar. Tyvärr har upprepade inbrott och stölder skett bl a på Hyllan varför 10 tkr spenderats på nya dörrar och låsanordningar Omfattande reparationer för att höja säkerheten med bl ny galler i ponnystallet. Som vanligt har 6 lokala/regionla tävlingar arrangerats. Störst tävlingsframgångar av Maria Helmersson med SM-brons i dressyr men även fl era andra ryttare har visat framfötterna.

2004
Bert Ove Bergman valdes till ny ordförande. Arbetet med att förverkliga en ny utebana har fortskridit. Under året har försäljning av tomter skett till ett rpis av 1.3 milj, vilka använts till avbetalning av lån samt en fond ”Tomten” till kommande investeringar. Ridskolan har utvidgats till 3 dagar samt minskat elevantal till 6 st/lektion. Möjlighet att ha ponny utanför ridskoleverksamhet finns nu för 10 st av stallets 28 ponnyer. Äntligen har vi erhållit skylten ”Godkänd ridanläggning” av Svenska Ridsportförbundet. Torns förste ordförande Tore Ekelin har tillverkat och skänkt bokstäverna Torns Ryttarförening till gaveln på Rönnströmska Ridhallen. Ny ridhusbotten i Rönnströmska innebar stora kostnader. DM-guld i fälttävlan till Joanna Andersson-Eriksson på Kildavin Bailey och silver till Karolina Lind på Dahlåkras Ballerina.

2005
En välbehövlig bevattningsanläggning har installerats i Rönnströmska genom uttag ur fonden ”Tomten”. Även en ny traktor har anskaffats. Kostnaderna för anläggningen har ökat mer än budgeterat. Beslut att bygga utebana är fattat men ej utfört. Terrängbanan har fått ytterligare ett vattenhinder inför årets fälttävlan. En bod är installerad för förenings person al. Mer än 80 ryttarlicenser löstes under året varav mer än hälften är hästekipage. DM-guld i fälttävlan till Karolina Lind och Dahlåkras Ballerina

2006
Maria Videll väljes till ny ordförande. En stor investering, den nya utebanan, är på plats inför årets DM i fälttävlan och höstens hopptävlingar. DM guld i fälttävlan återigen till Joanna Andersson-Eriksson och
Kildavin Bailey. Torns RF:s ponnylag tog guld i LB:3 knock-out dressyr. I finallaget red Amanda Henrikson på Cotton Eye Joe, Catarina Sörensen på Windsor, Joanna Andersson-Eriksson på Kildavin Bailey och Rebecca Holbeck på Sturevallens Lisa. Föreningen firar 40 årsjubileum.