Utebanor

Utebana, 46 x 64 m
Den stora utebanan blev klar sommaren 2006 lagom till Torns 40-årsjubileum. Den är princip alltid ledig för fri ridning. Eftersom den har en en utmärkt belysning kan du även använda den på kvällstid.

Utebanan används i regel i samband med hopp- och dressyrtävlingar på anläggningen.

Galoppspår, 900 m
Runt rast- och beteshagarna löper ett galoppspår som lämpar sig väl för konditions- och tempoträning.
Utmed galoppspåret finns en del terränghinder för terrängbanan, bl a en bank och en vattengrav. Spåret färdigställdes våren 2001.

Dressyrbana, 20 x 60 m
Nära några gräshagar ligger den äldre dressyrutebanan. Banan kan nås via ett ridspår direkt från grusvägen i den gamla allén upp mot Rönnströmska gården. Den används just nu mest som hage till ridskolans hästar.