Anläggningskort

För nyttjande av ridhus, utebana och terrängbana krävs medlemskap och Anläggningskort för Torns Ryttarförening

 • Anläggningskort, halvår, 1000 kr. Gäller jan-juni (VT) eller juli-dec (HT).
 • Anläggningskort, vinter, 1500 kr. Gäller 15 okt -31 mars.
 • Avgift vid kurs: Belopp meddelas särskilt för varje kurs.
 • Engångsavgift terrängbana: 100 kr för medlem, 125 för icke medlem
  (För dig som inte har ridhuskort) Observera att antal tillgängliga hinder i bra skick varierar!

Nyhet! Medlemsförmåner, se >>här!

Medlemsavgifter:

 • Enskild medlem: 300 kr/år
 • Familjemedlemskap: 750 kr/år

Alla som har häst/ponny uppstallad i Ponnystallet betalar Familjemedlemskap.
Ridhuskortinnehavare, licenser och uppstallade på Axelgård räcker det med Enskilt medlemskap. 

För Anläggningskort gäller följande villkor:

 • Terminskort: Du åtar dig att vara funktionär en heldag eller två halvdagar per halvår (2 kryss).
  Vinterkort: Du åtar dig att vara funktionär två heldagar eller fyra halvdagar per vinter(4 kryss).
  Genom att titta i tävlingskalendern kan du långt i förväg se vilka tävlingsdagar vi har och vilka som alls kan bli aktuella för din del.
 • Kontakta gärna funktionärsansvarig eller någon i >>tävlingskommitten för att önska tävling.
 • Klubben upprättar inför varje tävling en lista innehållande funktionärer. Listan publiceras på hemsidan och skickas ut med mail till berörda. Har du ingen mail är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad via hemsidan.
  Av listan framgår också vilka förberedande arbeten (t.ex. avspärrningar, banbygge) dagen före tävling och vilka efterarbeten var och en skall göra, som skall vara och har varit funktionär
  Kan du inte på angivet datum i denna lista måste DU SJÄLV ordna en ersättare. Detta är inte något som någon i klubben gör i ditt ställe.
 • När du betalar måste du (utöver medlemsuppgifter såsom t ex fullständigt personnummer) även ange, mail och telefonnummer för att vi ska kunna få kontakt med dig och skicka information.
 • Naturligtvis är även medlemsavgiften betald!

Önskar du lösa anläggningskort, kontakta ekonomi@torns.org så du får du en faktura tillsänd dig.
Du måste uppge namn, adress, email och telefonnummer så vi kan nå dig och skicka fakturan och sedan kortet som du skall bära då du rider på anläggningen.
Inbetalning innebär godkännande av ovanstående villkor.

Har du medryttare eller fler än en häst?

Anläggningskort gäller per häst, dvs om Du har medryttare får dessa rida din häst på samma kort som Du själv, Dessa skall dock också vara medlemmar.
Om Du har 3 hästar eller fler, kontakta oss for att diskutera avgift for nyttjande av anläggningen.