Skånes idrottsledarstipendium till Mats Hansson

Publicerat den 14. Apr, 2018 av in Föreningsinfo

Torns Mats Hansson tilldelas stipendium av Sparbankstiftelsen Färs & Frosta för goda ledarinsatser inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Så här skrev styrelsen när de tidigare i år nominerade honom till stipendiet:

” Vi i föreningen känner stor tacksamhet över förmånen att ha Mats Hansson som verksam hos oss sedan ett antal år. Mats Hansson är bland annat sammankallande i vår anläggningskommitté, vilket i praktiken innebär ett totalt ansvar för anläggningens underhåll och förbättringar.

Mats prioriterar, organiserar och samordnar medlemmarnas ideella arbete och det som föreningen köper in via hantverkare eller andra leverantörer. Utöver det utför han själv mycket av harvning, ensilagekörning och utbildning av övriga medlemmar. Från årsskiftet har han även tagit på sig övergripande ansvar för funktionärssystemet vid tävlingar, vilket innebär mycket planerings- och kommunikationsarbete och kräver en tålmodig, pedagogisk, tydlig och ansvarstagande person.
Mats är en mycket positiv person som ser möjligheter i allting. Han är tillgänglig och tar stort ansvar vilket innebär att vi som medlemmar aldrig behöver vara oroliga för vår anläggning. Mats är närvarande många timmar per vecka från tidiga morgnar till sena kvällar, långa dagar, året runt. Hans egna hästintresse är obefintligt, men han är en av dem som gör ”markarbetet” så att föreningens medlemmar kan lära sig rida, ha häst, träna och tävla. Han är lågmäld, men gör sitt ideella arbete i dialog med övriga medlemmar, med respekt för men samtidigt med förväntningar på övriga. Han har ett vardagligt och osjälviskt ledarskap. Eftersom han är kunnig och närvarande blir han den som många vänder sig till för svar. Barn, unga och vuxna hos oss hörs säga samma sak:- Fråga Mats…Mats är en förebild och en förutsättning för att vår förening skall fungera både på kort och lång sikt.”

Stipendierna är på 7 000 kr vardera och ska utgöra en stimulans för idrottsledaren. Dessutom får föreningen 3 000 kronor att använda till utvecklande insatser i verksamheten.

#skånesidrottsledare

Kommentering är avstängd