Torns Ryttarförenings årsmöte måndagen den 26:e februari, 2018

Publicerat den 22. Jan, 2018 av in Föreningsinfo

Kallelse till årsmöte måndagen den 26:e februari kl 18:30 i cafeterian. Dagordningen hittar ni här. Det kommer i vanlig ordning att bjudas på enklare förtäring. Vi vill gärna veta hur många som kommer så gör en anmälan och ange hur många som äter resp. avstår förtäring samt ev special dieter. Anmälan görs till Camilla Hägglund  via e-mail senast måndagen den 19:e februari.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner blir tillgängliga för medlemmarna före årsmötet. Kontakta Camilla Hägglund.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. måndagen den 5:e februari.

Varmt välkomna,

Styrelsen

Kommentering är avstängd