Till Torns Ryttarförenings medlemmar inför årsmöte och val av styrelse inför 2018.

Publicerat den 22. Jan, 2018 av in Föreningsinfo

Styrelsen skall, enligt föreningens stadgar, bestå av en ordförande och sex ledamöter. Under höstens arbete med att engagera personer till styrelsearbete och sammanställa en ny styrelse inför verksamhetsåret 2018, saknar valberedningen fortfarande förslag på ordförande och en ledamot. Valberedningen önskar därför få in namn på personer som skulle vara både lämpliga och villiga att ta sig an ordföranderollen eller ledarmotsrollen.

 De senaste åren har styrelsen arbetat aktivt både med att professionalisera styrelsearbetet och professionalisera föreningen som arbetsgivare samtidigt som styrelsen har arbetat med att strukturera föreningens verksamhet både strategiskt och operationellt. Det är både styrelsens och valberedningen ambition och vilja att styrelsens arbete skall fortsätta fokuseras på ett professionellt och framåtriktat sätt.

 De kompetenser som valberedningen generellt sett har identifierat som lämpliga för styrelsens arbete är

–        Ledings/ledarerfarenhet

–        Juridisk kompetens

–        Personalansvarserfarenhet

–        Ekonomisk kompetens

Valberedningen vill dock vara tydliga med att detta är kompetenser som generellt sett kan bidra till styrelsens arbete. Det utesluter inte att även andra kompetenser är viktiga för styrelsens arbete.

Enligt stadgarna måste föreningen ha en komplett styrelse, inklusive ordförande. Därför ber valberedningen alla medlemmar att överväga om ni kan bidra till föreningens utveckling i ordföranderollen.  När det gäller den vakanta ledarmotsplatsen tar valberedningen gärna mot förslag på person även här. För båda rollerna går det bra att nominera sig själv. Ur jämställdhetssynvinkel ser valberedningen gärna att både kvinnliga och manliga medlemmar anmäler sitt intresse för att bidra till styrelsens arbete i någon av rollerna.

 Valberedningen önskar får in era förslag senast onsdagen den 31/1-2018. Valberedningen kommer även att kontakta både personer som tidigare har kontaktats och personer som inte kontaktas tidigare.

 Om du vill nominera någon eller vet med dig att du själv skulle kunna bidra till föreningens arbete, vänligen kontakta någon i valberedningen enligt kontaktuppgifter nedan:

Annika Widmark Sjöstedt (sammankallande): 0733-442250; annika.w.sjostedt@icloud.com

Mats Hansson: 0702-789957; mats.hansson@biol.lu.se

Anna Nilsson: 0706-846009; anna_s_gustavsson@yahoo.com

Elisabet Lång Rune: Elisabet.rune@hotmail.com

 Med vänliga hälsningar

Valberedingen Torns RF,

Kommentering är avstängd