Dags för Torns RF:s årsmöte

Publicerat den 24. Jan, 2017 av in Aktuellt

Torns Ryttarförenings årsmöte torsdag den 16 februari, 2017

Kallelse till årsmöte torsdagen den 16 februari kl 18:30 i cafeterian. Dagordningen finner ni här. Det kommer i vanlig ordning att bjudas på enklare förtäring. Vi vill gärna veta hur många som kommer så gör en anmälan och ange hur många som äter resp. avstår förtäring. Anmälan görs till Camilla Hägglund senast torsdag den 10 februari.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner är tillgängliga för medlemmarna före årsmötet. Kontakta Camilla Hägglund.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. torsdagen den 26 januari

Kommentering är avstängd