Kallelse till Årsmöte 26 februari

Publicerat den 11. Feb, 2014 av in Aktuellt, Föreningsinfo

Kallelse till årsmöte onsdag den 26 februari
Onsdagen den 26 februari kl 18:30 håller Torns Ryttarförening årsmöte uppe i cafeterian. Det kommer i vanlig ordning att bjudas på enklare förtäring. Vi vill gärna veta hur många som kommer så gör en anmälan och ange hur många som äter resp avstår förtäring. Anmälan görs till
>Sofia Andersson senast torsdagen den 20 februari.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag
och inkomna motioner är tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet. Kontakta >Sofia Andersson.

Dagordningen hittar du här

Kommentering är avstängd