Påminnelse – Kallelse extra allmänt möte 21 april kl 17:00

Publicerat den 19. Mar, 2013 av in Föreningsinfo

Kallelse för extra allmänt möte i föreningen söndagen den 21 april 2013 kl 17 på Hyllan för val av ordförande.

Dagordning:

1. Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av ordförande

Kommentering är avstängd