Se hit alla uppstallade och tävlingsfunktionärer!

Publicerat den 26. Sep, 2011 av in Föreningsinfo

Söndagens funktionärer samlas på lördagen 1 oktober då banbyggnad sker kl 15.00!
Städgruppen inför helgens söndagstävling (samt resten av årets tävlingsdagar) är nu klar och första gänget ut samlas kl. 13.00 på lördag 1 oktober.
Dokumentet är publicerat på Medlemssidan samt är även utskickat via mail!
Kolla redan nu och skriv in datum i din kalender.
Behöver du byta dag så meddela Lollo vem du bytt med så hon kan uppdatera listan.

Tävlingsledare är Paula Pierreville och assistenten Amie Kjellström

Nytt dokument upplagt angående städlagen inför tävling som gäller för perioden HT 11 – VT 12. Du behöver det superhemliga lösenordet för att komma in, saknar du detta mailar du >>Webmaster eller frågar din boxgranne.

Kommentering är avstängd